31.05.2023

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Раковсково, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.56 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Тънково, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.49 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.49 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Паницово, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 822.18 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Оризаре, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.64 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.27 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Козница, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.96 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Кошарица, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 6.59 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Гюльовца, общ.Несебър, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.22 MB
З А П О В Е Д № РД-04-354/03.10.2022г. гр.Бургас; по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Тънково, община Несебър, област Бургас-публикувана на 10.10.2022г. 1.71 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации