24.04.2024

З А П О В Е Д № РД-04-199/01.10.2021 г. гр.Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Заповед № РД–11-514/06.12.18г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Бургас за землището на с.Винарско, община Камено, обл.Бургас, за стопанската 2021-2022 г.-публикувана на 08.10.2021г. 2.42 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Вратица, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.22 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Винарско, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.48 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Тръстиково, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.80 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.24 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 5.42 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.67 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Константиново, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 708.56 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.78 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Желязово, общ.Камено, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 612.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации