05.03.2024


Препис-извлечение от протокол 4 от 19.10.2023 за определяне на окончателните резултати от конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в ГД"Аграрно развитие" при ОД"Земеделие"-гр. Ямбол проведена на 19.10.2023г. 47.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол Обявено на 02.10.2023 г. 82.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт" в Дирекция "АПФСДЧР" на ОД "Земеделие" Ямбол / краен срок за подаване на заявления 25.09.2023г. Обявено на 12.09.2023г,. 94.00 KB
Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол / краен срок за подаване на заявления 25.09.2023г. Обявено на 12.09.2023г,. 85.00 KB
Препис-извлечение от протокол 4 с окончателните резултати от проведен конкурс на 07.03.2023г. за длъжността "младши експерт" в ГД"Аграрно развитие" при ОД"Земеделие"-гр. Ямбол 40.00 KB
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността "Младши експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие"- Ямбол 83.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" към ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие"-Ямбол 88.50 KB
Обявление на конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол / краен срок за подаване на заявления 20.02.2023г. / 93.00 KB
Препис-извлечение от Протокол 4/23.11.2022 г. - окончателни резултати от конкурс за длъжността началник на ОСЗ гр.Болярово 46.50 KB
Препис-извлечение от Протокол 4/23.11.2022 г. - окончателни резултати от конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ гр.Елхово 51.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги