24.02.2024


Информация за дължими такси и банкови сметки по които се заплащат услуги по ЗОЗЗ 18.16 KB
Решение КЗЗ-1 / 30.01.2024 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 100.50 KB
Решение КЗЗ – 4 / 18.12.2023 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ - за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. Публикувано на 20.12.2023г. 103.00 KB
Решение КЗЗ – 3 / 06.10.2023 г. на комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ - за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 107.00 KB
Решение КЗЗ за2011 година на комисия по чл.17,ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 23.15 MB
Решения КЗЗ за периода от 2012 до 2022 година 3.60 MB
Р ешение КЗЗ – 6 /09.12.2022 година на комисия по чл.17,ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 97.50 KB
Решение КЗЗ 5 от 25.10.2022 г. 106.00 KB
Заявления и необходими документи за промяна предназначението на земеделски земи 2022г. 206.34 KB

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги