16.07.2024


Болярово

повече>>


Елхово

повече>>


Стралджа


повече>>


Тунджа

повече>>


Ямбол

повече>>

 

 

 

Заповед РД-07-63/22.10.2018 г. за изменение на Приложение 1 към Заповед РД-07-24/06.08.2018 г. 103.00 KB
Заповед РД-07-54/03.10.2018 за сключване на договори за земи от ДПФ, попадащи в масиви за ползване от споразумения 79.00 KB
Заповед РД-07-24-1/04.09.2018 г. за изменение на Приложение 1 към Заповед РД-07-24/06.08.2018 г. 736.50 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018–2019 година 653.55 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол за стопанската 2017-2018 година 345.00 KB
Заповед № RD-07-24 / 06.08.2018 г. за определяне на комисия за всички землища на територията на област Ямбол във връзка със заявления по реда на чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 годинa 970.00 KB

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги