20.05.2024


гр.Ямбол, общ.Ямбол - заповед РД-07-083-1/21.03.2019 г. от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 77.00 KB
гр.Ямбол, общ.Ямбол - регистър на имотите от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 3.37 MB
гр.Ямбол, общ.Ямбол - заповед РД-07-099/01.03.2019 г. за определяне масивите на ползване с НТП полски пътища и канали към споразумение за стопанската 2018-2019 година 69.46 KB
гр.Ямбол, общ.Ямбол - регистър на бели петна с НТП полски пътища и канали към споразумение за стопанската 2018-2019 година 286.50 KB
гр.Ямбол, общ.Ямбол - заповед РД-07-083/03.01.2019 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 156.00 KB
гр.Ямбол, общ.Ямбол - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2018-2019 година 1003.50 KB
гр.Ямбол, общ.Ямбол - бели петна от споразумение за стопанската 2018-2019 година 142.00 KB
Регистри по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за гр.Ямбол. В срок до 17.09.2018 г. могат да се отстраняват дублирани договори за ползване и други неточности в регистрите. 100.60 KB
График за заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумение за масивите за ползване землището на гр.Ямбол 1017.00 KB
Обява за изготвени предварителни регистри на имотите с подадени декларации по чл.69, ал.2 и заявления по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищeто на гр.Ямбол. 588.24 KB

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги