06.12.2020


с.Александрово, общ.Стралджа - заповед РД-07-105/24.04.2019 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 116.50 KB
с.Александрово, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2018-2019 година 376.00 KB
с.Александрово, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2018-2019 година 48.50 KB
с.Палаузово, общ.Стралджа - заповед РД-07-074-1/25.02.2019 г. за изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 75.50 KB
с.Палаузово, общ.Стралджа - регистър на имотите от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 334.50 KB
с.Палаузово, общ.Стралджа - бели петна от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 43.00 KB
с.Първенец, общ.Стралджа - заповед РД-07-097/14.02.2019 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 100.50 KB
с.Първенец, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2018-2019 година 510.50 KB
с.Първенец, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2018-2019 година 37.50 KB
с.Тамарино, общ.Стралджа - заповед РД-07-090/24.01.2018 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 119.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 863

 E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 


 


 


Регистрация на
земеделски стопани
________________________
        Декларации за зърно        
________________________

Банкова сметка за плащане на бели петна от ползватели