30.05.2024


с.Воден, общ.Болярово - заповед РД-07-051-1/14.03.2019г. за изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 75.50 KB
с.Воден, общ.Болярово - регистър на имотите от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 494.00 KB
с.Воден, общ.Болярово - бели петна от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 122.50 KB
с.Попово, общ.Болярово - заповед РД-07-008-1/25.02.2019 за изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 79.00 KB
с.Попово, общ.Боляеово - регистър на имотите от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 501.00 KB
с.Попово, общ.Боляеово - бели петна от изменение на споразумение за стопанската 2018-2019 година 28.00 KB
с.Странджа, общ.Болярово - заповед РД-07-052/30.11.2018 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 131.50 KB
с. Странджа, общ.Болярово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2018-2019 година 305.50 KB
с.Странджа, общ.Болярово - бели петна от споразумение за стопанската 2018-2019 година 93.00 KB
с.Воден, общ.Болярово - заповед РД-07-051/30.11.2018 г. на споразумение за стопанската 2018-2019 година 127.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги