05.03.2024


Списък на свободните имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за предоставяне по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2024/2025 година, на територията на област Ямбол, одобрен със Заповед на Министъра на земеделието № РД 46-58 от 28.02.2024 г. 28.35 KB
Протокол № 6 от 23.03.2024 г. за проведена втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г. 114.32 KB
Заповед № ПО-05-2 от 25.01.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” за откриване на втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г. със списък на имоти и тръжни документи /обява в Ало.бг от 30.01.2024 г. 2.27 MB
Заповед № РД-07-4/26.01.2024 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг тайно с наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Скалица, имот с идентификатор 66737.153.845, с. Челник, имоти с идентификатори: 80306.41.11 и 80306.41.12 и с. Търнава, имоти с идентификатори: 73657.43.3, 73657.43.4, 73657.43.5 и 73657.43.6, общ. „Тунджа”/. /Публикувано на 30.01.2024г./ 79.46 KB
Протокол № 1-1 от 10.01.2024 г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Поляна, общ. Стралджа/. Публикувано 15:44ч. на 10.01.2024г. 80.39 KB
Заповед № ПО-03-22-4/01.12.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Ямбол за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Поляна, общ.Стралджа - имоти 57409.54.3 и 57409.54.5/. 78.90 KB
Протокол № 5/31.10.2023 г. от проведена първа тръжна сесия за наем на ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 195.67 KB
Зала за провеждане на първа тръжна сесия за ПМЛ от ДПФ 68.50 KB
Образци на тръжни документи и договор за наем, одобрени със Заповед на Министъра на земеделието РД46-95 от 27.03.2023 г. 181.08 KB
Списък на свободни ПМЛ от ДПФ в област Ямбол за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ на първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024 38.13 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги