22.01.2022


актуално 07.01.2022 П Р О Т О К О Л № 1/07.01.2022 г. от заседание на тръжна комисия, определена със Заповед № РД 07-17/06.01.2022 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Видин Чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ-Покрайна 129.50 KB
актуално Обява за провеждане на търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 28.50 KB
актуално Заповед за откриване на търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- всички заинтересовани лица Покрайна 99.50 KB
актуално Декларация за свързаност -обр.1- търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 48.00 KB
актуално Декларация за свързаност -обр.2- търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 47.50 KB
актуално Декларация за лични данни за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- приложение 3- Покрайна 41.00 KB
актуално Банкова сметка за депозит за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 10.67 KB
актуално Заявление за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- юридически лица - Покрайна 131.93 KB
актуално Заявление за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- физически лица - Покрайна 123.02 KB
20.10.2021 актуално Заповед за прекратяване на открита тръжна процедура по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- имот 57131.98.1- Покрайна 216.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС  

   Видин 3700, 

   ул. "Рибарска" №12 ет.2

ТЕЛЕФОНИ: 

 (094) 601489

e-mail

 ODZG_Vidin@mzh.government.bg

 РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък

от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа

             
БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


 

                                                                                                                          

 

 

Национална Селска Мрежа