23.01.2022


Всички новини

29.11.2021 г.

На вниманието на земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни!!!!!

Уважаеми земеделски стопани,

 Във връзка със стартиране на новите модулни разширения към Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС  Ви информираме, че на сайта на БАБХ  на  линк ВетИС са публикувани следните документи:

1. Ръководство за работа на стопани на животновъдни обекти с ИИС на БАБХ (17.9.2021г.) 

2. Инструкция за предоставяне на достъп до Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните на лицата по чл. 137, ал. 1 и ал. 12 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (собственици или ползватели на животновъдни обекти) (30.9.2021г.)

3. Файл с указания за достъп до докементите с картинки за директен достъп на сайта на БАБХ. Необходимо е да бъде изпратено съобщение по електронната поща на всички собственици/ползватели на животновъдни обекти с приложените файлове с цел запознаване с информацията за условията, реда и начина, по който всеки стопанин ще може да получи достъп до ИИС на БАБХ – ВетИС.

_Ръководство_Стопанин

Instruktsia_dostap_stopani


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС  

   Видин 3700, 

   ул. "Рибарска" №12 ет.2

ТЕЛЕФОНИ: 

 (094) 601489

e-mail

 ODZG_Vidin@mzh.government.bg

 РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък

от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа

             
БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


 

                                                                                                                          

 

 

Национална Селска Мрежа