04.06.2023


Всички новини

27.05.2021 г.

Директорът на Областна дирекция“Земеделие“-Видин обявява пожароопасен сезон за 2021 г. времето от 01.06.2021г. до 31.10.2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ, СОБСТВЕНИЦИ, АРЕНДАТОРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ

Директорът на Областна дирекция“Земеделие“-Видин обявява пожароопасен сезон за 2021 г.  времето от 01.06.2021г. до 31.10.2021г.

Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи се задължават да  създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност. Да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на пожарите. Да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

За недопускане разрушаването на екосистемата в района  е необходимо гражданите и ползвателите на земеделски земи да не злоупотребяват с паленето на огън на пожароопасни места, най-вече в полето и в очертанията на селищата, да работят с техническа изправна и пожарообезопасена земеделска техника и да не пушат на пожароопасни места.

            При възникване на пожар незабавно да се  предоставя информация на директора на Областна дирекция“Земеделие“-Видин на тел. 0882199810, относно възникналия инцидент, причини, виновници за възникване на пожара, нанесени щети, темп на развитие на пожара и има ли пострадали и застрашени хора.

 

Призоваваме

           стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, към по - висока отговорност при изпълнение на своите дейности за недопускане възникването на пожари, както и да спазват правилата, свързани с противопожарната охрана.

zapoved pojaroopasen sezon 2021


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа