12.04.2024


Новини

Всички новини

03.11.2023 г.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СТАРТИРАТ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ

 УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

На основание Заповед № РД- 09 -1124/27.10.2023г. на Министъра на земеделието и храните в периода 07.11.2023г. – 24.11.2023г. стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Видин, с цел актуализиране границите и начина на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”.

Списъците с ФБл, определени за проверка с индикативен график, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, са публикувани на интернет страницата на ОД”Земеделие” - Видин , както и на информационните табла в ОДЗ и всички ОСЗ в областта.

GRAFIK ZA FB_TP_2023


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа