02.12.2022


Новини

Всички новини

29.11.2021 г.

На вниманието на земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни!!!!!

Уважаеми земеделски стопани,

 Във връзка със стартиране на новите модулни разширения към Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС  Ви информираме, че на сайта на БАБХ  на  линк ВетИС са публикувани следните документи:

1. Ръководство за работа на стопани на животновъдни обекти с ИИС на БАБХ (17.9.2021г.) 

2. Инструкция за предоставяне на достъп до Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните на лицата по чл. 137, ал. 1 и ал. 12 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (собственици или ползватели на животновъдни обекти) (30.9.2021г.)

3. Файл с указания за достъп до докементите с картинки за директен достъп на сайта на БАБХ. Необходимо е да бъде изпратено съобщение по електронната поща на всички собственици/ползватели на животновъдни обекти с приложените файлове с цел запознаване с информацията за условията, реда и начина, по който всеки стопанин ще може да получи достъп до ИИС на БАБХ – ВетИС.

_Ръководство_Стопанин

Instruktsia_dostap_stopani


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа