новини
 • 30.01.2020 г.
  МЗХГ стартира информационна кампания за директни плащания 2020
  прочети >>
 • 30.01.2020 г.
  Важно! Уважаеми биопроизводители,
  прочети >>
 • 02.12.2019 г.
  Възражения срещу обхвата на слой "ПДП"- 02.12- 13.12.2019г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед N РД-07-453/17.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във в-к "Старозагорски новини" брой 188 от 19.10.2018г. 249.00 KB
Протокол от 16.10.2018 г. от проведения търг, съгласно чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018/2019 година - публикуван на 18.10.2018 г. 176.00 KB
Решение № 7 oт 04.10.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 105.00 KB
11.09.2018 Заповед № РД-07-230/07.09.2018 г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» гр.Стара Загора за откриване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора на собствениците на пасищни животни, по реда и условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 11.09.2018 г. 175.04 KB
07.09.2018 Заповед № РД-07-231/07.09.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора, на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, за определяне на останалите свободни земи от държавния поземлен фонд, след проведена първа тръжна сесия за стопанската 2018/2019 година. 63.50 KB
Решение № 6 oт 39.08.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 112.00 KB
График за провеждане на теренни проверки в община Стара Загора. 65.50 KB
График за провеждане на теренни проверки в община Чирпан. 67.50 KB
Важно! График за провеждане на теренни проверки в община Раднево. 31.50 KB
Важно! График за провеждане на теренни проверки в община Казанлък. 94.49 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ДЕЛОВОДСТВО:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОН:
тел.:(042) 603 225

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2275"





Харта на клиента



Програма за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани







Списък на административни услуги, предоставяни от ОД"Земеделие" Стара Загора и Общински служби по земеделие към нея



Услуги по закона за Кадастъра и имотния регистър, които се предоставят в Общинските служби по земеделие



 

Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ - новоназначени в ОД"Земеделие" - Стара Загора

 



Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2018 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора




 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА




Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г.




 

http://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/