19.07.2024


06.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. ЧАВДАР, община ЧАВДАР 8.95 MB
13.08.2021 График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, ръководещи сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2021-2022 година в землищата на община ЧАВДАР 2.67 MB
09.08.2021 Изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37 в от ЗСПЗЗ (формиране на масиви за ползване на земеделските земи) в землищата на община ЧАВДАР. 24.50 KB
05.08.2021 ЗАПОВЕДИ ЗА КОМИСИИ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022г. В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧАВДАР 75.23 KB