19.07.2024


18.04.2022 Заповед №ПО-09-3656-5/13.04.2022 г. за изменение на заповед № ПО-09-3656-3/21.12.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- София област, с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Заноге, община Своге, област Софийска, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година 68.04 KB
18.04.2022 Заповед №ПО-09-3660-6/13.04.2022 г. за изменение на заповед № ПО-09-3660-3/21.12.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- София област, с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Зимевица, община Своге, област Софийска, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година 68.08 KB
23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Гара Бов, община Своге 1003.72 KB
23.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Желен, община Своге 1.80 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Бов, община Своге 7.13 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Брезе, община Своге 3.51 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Брезовдол, община Своге 1.72 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Буковец, община Своге 3.36 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Губислав, община Своге 2.00 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Добравица, община Своге 1.10 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »