18.07.2024


22.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Хераково, община Божурище 796.58 KB
22.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Росоман, община Божурище 549.20 KB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Пожарево, община Божурище 890.82 KB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Златуша, община Божурище 281.99 KB
21.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Делян, община Божурище 203.10 KB
22.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Гурмазово, община Божурище 303.13 KB
13.11.2020 Предварителни регистри по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ на участниците в разпределението на мери, пасища, ливади за община Божурище 14.91 KB
05.11.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - София област за назначаване на комисии за процедурата по чл.37ж,от ЗСПЗЗ за календарната 2021, за землищата на община Божурище. 342.60 KB