новини
Всички новини

06.02.2024 г.

Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.

От 5 февруари 2024 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на слой „Физически блокове”, включително и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" (ПЗП-косене) от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да въведат възражения през индивидуалния си профил в СЕУ. Образци на възраженията се генерират автоматично до 16 февруари 2024 г. и се подават в Областните дирекции „Земеделие”. Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възражение, могат да се обърнат за съдействие към Областните дирекции и Общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.Напишете Вашето съдържание тук...


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Важно Уведомяваме Ви, че от 01.03.2022г. се закрива Общинска служба по земеделие Борино 218.33 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 04 февруари 2022 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 182.50 KB
ново Първи Областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“. 61.00 KB
Средно годишно рентно плащане СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-01/04.01.2022 г. на директора на ОД “Земеделие“ Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ, което да се използва за стопанската 2022г. – 2023 г. за всички землища в област Смолян Публикувано на 31.01.2022г. 24.91 KB
Търг ДПФ, Наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Протокол от проведен търг по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Публикуван на 10.01.2022г. 54.00 KB
Наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земи от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувана на 06.12.2021г. 228.95 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед за определяне на останалите свободни земеделски имоти от държавния поземлен фонд след проведен търг на 05.11.2021 г. Публикувана на 30.11.2021г. 134.89 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Обявена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от ДПФ в област Смолян за стопанската 2021-2022 г. за ниви, ливади и пасища. Публикувана на 01.10.2021г. 732.44 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 08 от 07 Декември 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 189.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 07 от 21 Октомври 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 175.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 06 от 26 Август 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 176.00 KB
Важно За Животновъдите Указания за директен достъп до документите, свързани със задължения на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти. Стопаните могат да подават до 31.12.2021 г. предложения до БАБХ на посочения електронен адрес. 635.35 KB
Важно За Животновъдите Стартират новите модулни разширения към Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС за земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни, 2.61 MB
Важно За Животновъдите Създаване на Областен съвет по животновъдство - Смолян 254.94 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд за пет стопански години - ниви и мери; пасища и ливади за една стопанска година, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ по Заповед № РД-04-88/27.09.2021 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. Обявлението за търга е публикувано във вестник ”Отзвук”бр.38 от 01-07.10.2021 г. Потокола е публикуван на 5.11.2021г. 69.00 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа