13.06.2024


Новини

Всички новини

19.04.2023 г.

Директни плащания Кампания 2023- всичко актуално!

На вниманието на стопаните

Предоставяме ви систематизирано важните интернет- връзки по отношение на новостите за Кампания 2023 по Директни плащания

Национален план за възстановяване и устойчивост НПВУ 

Национален план за възстановяване и устойчивост 

Други връзки и съобщенияНационален план по Механизма за възстановяване и устойчивост

Наредби

Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

НАРЕДБА№ 6- "ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000"

НАРЕДБА№ 7- "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ, ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ"


Наредби- линк към МЗмhttps://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/naredbi/

Проекто- наредби-  https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/


Наръчник директни плащания Кампания 2023-

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/04/18/guide_dp_2023_v1.pdf

В рубриката "Актуално" на интернет- страницата на Министерство на земеделието са публикувани своевременно актуални 

Въпроси и отговори за Кампания 2023


Земеделските производители, кандидатстващи по Директни плащания, трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)

Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛhttps://iasas.government.bg/

Регистри- https://iasas.government.bg/cms/регистри


Българска агенция по безопасност на хранитеhttps://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/home

Регистриhttps://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/registers


Важни срокове по директни плащания за кампания 2023


Полезна информация- определения, презентации и др. по Стратегическия план и интервенциите 2023-2027 в библиотеката тук:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027г.- плодове и зеленчуци 534.06 KB
Стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние - 2023-2027г. 1.55 MB

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023