17.06.2024


Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация /предоставена от ОД „Земеделие” – Сливен информация, повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ/ 71.85 KB
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация 84.50 KB
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обшествена информация 15.38 KB
Информация за подаване на заявления за достъп до обществена информация 23.22 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 101.50 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на ОД „Земеделие“- Сливен за 2019 г 73.27 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2018 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 93.50 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2017 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен. 93.00 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2016 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 92.50 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2015 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 92.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023