25.04.2024


Go back
протокол Протокол на Комисия по Заповед № РД-10-132/02.09.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Сливен за класиране на оценител 143.50 KB
протокол Протокол от комисия за разпределяне на свободни имоти в землища на община Котел, съобразно реда и условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 101.00 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 19.04.2016 г. , с. Чинтулово, общ. Сливен. Обявен на 19.04.2016 г. 125.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 03.05.2016 г. , гр. Котел, обл. Сливен. Обявен на 03.05.2016 г. 127.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 02.06.2016 г. , гр. Кермен, общ. Сливен. Обявен на 03.06.2016 г. 128.00 KB
протокол Протокол за разпределение съгл. чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2016-2017 стопанска година в общ. Сливен 163.00 KB
търг протокол Протокол от проведена 1 тръжна сесия за отдаване ДПФ земеделски земи № ПО-07-01/ 2016-2017 от 26.07.2016 г. 132.00 KB
протокол Протокол за разпределение съгл. чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2016-2017 стопанска година в общ. Твърдица 73.50 KB
протокол Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади в община Сливен на животновъди на основание чл. 37и от ЗСПЗЗ Публикуван на 20.01.2016 г. 116.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 05.02.2016 г. , гр. Шивачево, общ. Твърдица. Обявен на 08.02.2016 г. 136.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023