26.05.2024


ОСЗ Издаване на препис от решение на Поземлена комисия или Общинска служба по земеделие 44.89 KB
ОСЗ Издаване на удостоверение за реституционни претенции 45.90 KB
ОСЗ Регистриране на договор за аренда и наем и издаване на талон за аренда и наем 46.49 KB
ОСЗ Заплащане на такси чрез ПОС устройство 16.58 KB
ОСЗ Заявление за промяна в обстоятелствата на регистрирано правно основание 48.50 KB
ОСЗ Декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ и Заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ 226.35 KB
ОДЗ/ОСЗ Протокол за устно заявяване на административна услуга 17.85 KB
ОДЗ/ОСЗ Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1от Наредба за административното обслужване 17.48 KB
ОСЗ Вписване в национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза 1.22 MB
ОСЗ Издаване на служебна бележка за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 47.16 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023