05.12.2023


ОСЗ Издаване на удостоверение за реституционни претенции 45.90 KB
ОСЗ Регистриране на договор за аренда и наем и издаване на талон за аренда и наем 46.49 KB
ОСЗ Заплащане на такси чрез ПОС устройство 16.58 KB
ОСЗ Заявление за промяна в обстоятелствата на регистрирано правно основание 48.50 KB
ОСЗ Декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ и Заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ 226.35 KB
ОДЗ/ОСЗ Протокол за устно заявяване на административна услуга 17.85 KB
ОДЗ/ОСЗ Приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1от Наредба за административното обслужване 17.48 KB
ОСЗ Вписване в национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза 1.22 MB
ОСЗ Издаване на служебна бележка за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 47.16 KB
ОСЗ Заявление –приложение №13 към чл.45а, ал.3 от Наредба №49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, декларация 59.92 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023