25.05.2024


ОСЗ Заявление –приложение №13 към чл.45а, ал.3 от Наредба №49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, декларация 59.92 KB
ОСЗ Заявление за изплащане на определени суми по чл.37в. ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ /“бели петна“/ 53.87 KB
ОСЗ Заявление за издаване на служебна бележка, удостоверение, справка, препис от документ 19.94 KB
ОСЗ Регистриране на заявления за подпомагане 67.00 KB
ОДЗ Издаване на удостоверение за вписване в базата данни на нов обект за съхранение на зърно 43.92 KB
ОДЗ Регистрация на развъдни стопанства за производство и предлагане на пазара на елитни племенни пчели майки и отводки /рояци/ 43.72 KB
ОДЗ Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 67.52 KB
ОДЗ Продажба на прилежащи площи към сгради или съоръжения в стопанските дворове на бившите ТКЗС 68.64 KB
ОДЗ Придобиване на собственост върху земи от ДПФ, заети с трайни насаждения 43.62 KB
ОДЗ Предложения сигнали, жалби и молби 75.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023