18.07.2024


ОДЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“-Сливен 13.70 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие 13.38 KB
ОДЗ Заявление за издаване на Удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници по реда на чл.24б, ал.6 от ЗОЗЗ 42.82 KB
ОДЗ/ОСЗ Регистрация на земеделски стопани. 1.70 MB
Осигурен е непрекъсваем режим на работа на Центъра и Звената за административно обслужване 409.67 KB
QR code Осигурен е непрекъсваем режим на работа на Центъра и Звената за административно обслужване на ОДЗ- Сливен - QR четци 1.45 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие от кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно Закон за кадастъра и имотния регистър 11.52 KB
ОДЗ Регистрация на земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 66.06 KB
ОДЗ Извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираната земеделска и горска техника, включително превозните средства и машините за земни работи 46.31 KB
ОДЗ Заявление за издаване свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника 215.71 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023