25.05.2024


ОДЗ Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 57.47 KB
ОДЗ Издаване на справка от регистъра на земеделските стопани 42.44 KB
ОДЗ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици 44.57 KB
ОДЗ Регистрация на производители на бубено семе по чл.15а от Закона за животновъдството 44.66 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за наличен брой животни 40.00 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за правно основание на имоти 40.50 KB
ОСЗ Заявление за установяване на щети от неблагоприятни климатични условия 59.50 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за налична информация от регистъра на собствениците 46.29 KB
ОСЗ Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи 53.20 KB
ОСЗ Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот 45.57 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023