новини
Всички новини

05.02.2024 г.

Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.

От днес, 5 февруари 2024 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на слой „Физически блокове”, включително и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" (ПЗП-косене) от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/). 
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да въведат възражения през индивидуалния си профил в СЕУ. Образци на възраженията се генерират автоматично до 16 февруари 2024 г. и се подават в Областните дирекции „Земеделие”. Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възражение, могат да се обърнат за съдействие към Областните дирекции и Общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Уведомление до наследниците на СТОЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ от с.Тодор Икономово 6.22 KB
Уведомление до наследниците на ЙОТО ДАМЯНОВ ЙОТОВ от гр.Нови пазар 6.16 KB
Уведомление до наследниците на ЗЮЛКЯР МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ от гр.Каолиново 6.19 KB
Уведомление до наследниците на ХРИСТО ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ от с.Стан 6.22 KB
Уведомление до наследниците на МИЛКО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ от гр.Шумен 6.13 KB
Уведомление до заинтересованите лица от с.Живково 6.05 KB
Уведомление до заинтересованите лица от с.Каменяк 6.21 KB
Уведомление до наследниците на МЕХМЕД ИБРЯМОВ МУРТАЛИБОВ от с.Вехтово 7.50 KB
Уведомление до наследниците на НАСУФ МАХМУДОВ КАРАМАХМУДОВ от с.Браничево 6.56 KB
Уведомление до наследниците на НАВМАН САЛИМОВ САЛИЕВ от с.Браничево 6.32 KB
Уведомление до наследниците на ИВАН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ от с.Струйно 6.37 KB
Уведомление до наследниците на АХМЕД ХАДЖИ ХАЛИЛОВ от с.Живковo 6.07 KB
Уведомление до наследниците на МИРЧО РАДЕВ ВАСИЛЕВ от с.Калино 6.05 KB
Уведомление до наследниците на АХМЕД МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ от с.Длъжко 6.25 KB
Уведомление до наследниците на АХМЕД ХЮСНИЕВ ХАСАНОВ от с.Иглика 6.17 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане