новини
Всички новини

05.02.2024 г.

Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.

От днес, 5 февруари 2024 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на слой „Физически блокове”, включително и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" (ПЗП-косене) от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/). 
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да въведат възражения през индивидуалния си профил в СЕУ. Образци на възраженията се генерират автоматично до 16 февруари 2024 г. и се подават в Областните дирекции „Земеделие”. Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възражение, могат да се обърнат за съдействие към Областните дирекции и Общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 2023-2024 18.89 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 2023-2024 19.37 KB
Заявление физически лица 2023-2024 23.12 KB
Заявление юридически лица 2023-2024 25.01 KB
Заповед № РД-03-3-29 от 16.02.2024 г. ведно с приложенията към нея 11.17 MB
Уведомление до наследниците на Осман Джелилов Яхов от с.Звегор 6.28 KB
Уведомление до наследниците на Мюзекяр Ибрямов Салимов от с.Браничево 6.04 KB
Уведомление до наследниците на Марин Генев Кънчев от с.Живково 6.32 KB
Уведомление до наследниците на Якуб Османов Казак от с.Вълнаре 6.22 KB
Уведомление до наследниците на Хасан Ибрямов Чобан от с.Градище 5.87 KB
Уведомление до наследниците на Хасан Мустафов Дерне от с.Черноглавци 6.46 KB
Уведомление до наследниците на Хасан Мехмедов Джипин от с.Градище 6.07 KB
Уведомление до Галин Колев и Росица Колева от гр. Нови пазар 6.30 KB
Уведомление до наследниците на Емин Мустафов Деде от с.Черенча 6.11 KB
Уведомление до наследниците на ДЕСПА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА от с.Близнаци 6.12 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане