новини
Всички новини

05.02.2024 г.

Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.

От днес, 5 февруари 2024 г., земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на слой „Физически блокове”, включително и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" (ПЗП-косене) от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/). 
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да въведат възражения през индивидуалния си профил в СЕУ. Образци на възраженията се генерират автоматично до 16 февруари 2024 г. и се подават в Областните дирекции „Земеделие”. Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възражение, могат да се обърнат за съдействие към Областните дирекции и Общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Уведомление до наследниците на Ахмед Ибрямов Фъчиджи от с.Черенча 5.91 KB
Уведомление до наследниците на Мехмед Мехмедов Кьор от с.Браничево 6.35 KB
Уведомление до наследниците на Пенчо Йорданов Киров от гр.Велики Преслав 6.00 KB
Уведомление до наследниците на Исмаил Ибрямов Хасанов от с.Лятно 6.03 KB
Уведомление до наследниците на Ибрям Хасанов Муртазов от с.Лятно 6.24 KB
Уведомление до наследниците на Еньо Радушев Вълчанов от гр.Велики Преслав 6.01 KB
Уведомление до наследниците на Дони Димов Кашков от с.Риш 5.74 KB
Уведомление до наследниците на Гинка Вълчева Добрева от гр.Шумен 5.93 KB
График за дейността на Областна Дирекция Земеделие Шумен през месец Февруари 2024 г. 1.32 MB
График за извършване на проверки на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани. Изготвен на основание чл. 23, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 23 от 29.12.2015 г. от ОД Земеделие Шумен за месец Февруари 2024 г. 293.94 KB
Годишен доклад за дейността на Областна Дирекция Земеделие Шумен за 2023 г. 1.19 MB
Уведомление до наследниците на Селим Пътър от с.Развигорово 7.53 KB
Уведомление до наследниците на Али Османов от с.Сини вир 7.65 KB
Заповед № РД-04-9 от 14.02.2024 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Шумен за определяне на лица, които да предоставят информация във връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗСКИ 192.37 KB
Заповед № РД-07-1-1 от 06.02.2024 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие за промяна в състава на комисиите по чл. 60а от ППЗСПЗЗ 430.84 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане