новини
Всички новини

05.12.2022 г.

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.

От днес 05 декември 2022 г. (понеделник), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Физически блокове” и “Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022.

Съгласно заповедта, стопаните ще могат да се запознаят и с предварителни резултати от проверки на декларираните площи спрямо граници и начин на трайно ползване на физическите блокове, в които попадат площите им.

Справките ще могат да се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).

При несъгласие с посочените данни и в срок до 20 декември 2022 г., стопаните ще могат да подават възражения, както от личните си профили в СЕУ, така и от публичната част на системата.  Образци на възраженията ще се генерират автоматично чрез СЕУ и ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.

При затруднения при проверките на данните или при подаването на възраженията, земеделските стопани ще могат да се обръщат за помощ към областните дирекции и общинските служби “Земеделие”.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022.

На базата тази актуализирана информация Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще извърши финалните оторизации по схемите и мерките за плащане на площ през 2022 г.

Заповедта можете да бъде намерена на официалната страница на Министерство на земеделието - https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/identifikaciya-na-zemedelski-parceli/


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ЗАПОВЕД РД09-793/ 17.07.2024-Г.ТАХОВ: НАРЕЖДАМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИТЕ ПЛОЩИ И ОБРАБОТВАЕМИТЕ ЗЕМИ В СЪСТОЯНИЕ ГОДНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ДА НЕ ИЗВЪРШВАТ КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 18.07.2024 г. ДО 18.08.2024 г. 296.12 KB
График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Юли 2024 г. 400.06 KB
Утвърден график за месец ЮЛИ - проверки на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани 85.00 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец ЮНИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 27.06.2024 г. 56.59 KB
Уведомление до наследниците на Осман Илязов Мустафов от с.Климент 6.38 KB
Уведомление до наследниците на Марин Стефанов, Жельо Златев и Тодорка Миланова от с.Лиси връх 6.48 KB
Уведомление до наследниците на Христина Пройнова и Петър Пеев от с.Дибич 6.17 KB
Одобрени списъци с имоти ДПФ за стопанската 2024-2025 година 107.75 KB
Заповед за търг първа тръжна сесия 2024-2025 459.81 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 2024-2025 257.37 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 2024-2025 258.99 KB
Заявление физически лица - биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни 2024-2025 267.77 KB
Заявление физически лица - отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения от физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години 2024-2025 270.32 KB
Заявление физически лица - създаване и/или отглеждане на трайни насаждения 2024-2025 261.61 KB
Заявление физически лица - отглеждане на зеленчуци 2024-2025 258.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане