новини
Всички новини

05.12.2022 г.

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.

От днес 05 декември 2022 г. (понеделник), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Физически блокове” и “Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022.

Съгласно заповедта, стопаните ще могат да се запознаят и с предварителни резултати от проверки на декларираните площи спрямо граници и начин на трайно ползване на физическите блокове, в които попадат площите им.

Справките ще могат да се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).

При несъгласие с посочените данни и в срок до 20 декември 2022 г., стопаните ще могат да подават възражения, както от личните си профили в СЕУ, така и от публичната част на системата.  Образци на възраженията ще се генерират автоматично чрез СЕУ и ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.

При затруднения при проверките на данните или при подаването на възраженията, земеделските стопани ще могат да се обръщат за помощ към областните дирекции и общинските служби “Земеделие”.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022.

На базата тази актуализирана информация Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще извърши финалните оторизации по схемите и мерките за плащане на площ през 2022 г.

Заповедта можете да бъде намерена на официалната страница на Министерство на земеделието - https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/identifikaciya-na-zemedelski-parceli/


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Уведомление до наследниците на ДЕСПА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА от с.Близнаци 6.12 KB
Уведомление до наследниците на Ахмед Ибрямов Фъчиджи от с.Черенча 5.91 KB
Уведомление до наследниците на Мехмед Мехмедов Кьор от с.Браничево 6.35 KB
Уведомление до наследниците на Пенчо Йорданов Киров от гр.Велики Преслав 6.00 KB
Уведомление до наследниците на Исмаил Ибрямов Хасанов от с.Лятно 6.03 KB
Уведомление до наследниците на Ибрям Хасанов Муртазов от с.Лятно 6.24 KB
Уведомление до наследниците на Еньо Радушев Вълчанов от гр.Велики Преслав 6.01 KB
Уведомление до наследниците на Дони Димов Кашков от с.Риш 5.74 KB
Уведомление до наследниците на Гинка Вълчева Добрева от гр.Шумен 5.93 KB
График за дейността на Областна Дирекция Земеделие Шумен през месец Февруари 2024 г. 1.32 MB
График за извършване на проверки на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани. Изготвен на основание чл. 23, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 23 от 29.12.2015 г. от ОД Земеделие Шумен за месец Февруари 2024 г. 293.94 KB
Годишен доклад за дейността на Областна Дирекция Земеделие Шумен за 2023 г. 1.19 MB
Уведомление до наследниците на Селим Пътър от с.Развигорово 7.53 KB
Уведомление до наследниците на Али Османов от с.Сини вир 7.65 KB
Заповед № РД-04-9 от 14.02.2024 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Шумен за определяне на лица, които да предоставят информация във връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗСКИ 192.37 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане