03.03.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Черноглавци, общ. Венец - публикувано на 02.10.2023 г. 2.22 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Черноглавци, общ. Венец - публикувана на 02.10.2023 г. 517.81 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Габрица, общ. Венец - публикувано на 02.10.2023 г 1.34 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Габрица, общ. Венец - публикувана на 02.10.2023 г. 517.72 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Изгрев, общ. Венец- публикувано на 14.09.2023 г. 1.12 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Изгрев, общ. Венец - публикувана на 14.09.2023 г. 520.06 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Буйновица, общ. Венец- публикувано на 13.09.2023 г. 975.36 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Буйновица, общ. Венец - публикувана на 13.09.2023 г. 521.07 KB
График предварителни регистри 251.92 KB
Обява предварителни регистри Черноглавци 175.16 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане