15.06.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Иваново, общ. Върбица - публикувано на 15.12.2023 г. 1019.00 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Иваново, общ. Върбица - публикувана на 15.12.2023 г. 544.19 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Сушина, общ. Върбица - публикувано на 15.12.2023 г. 1.15 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Сушина, общ. Върбица - публикувана на 15.12.2023 г. 545.59 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Ловец, общ. Върбица - публикувано на 15.12.2023 г. 902.50 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Ловец, общ. Върбица - публикувана на 15.12.2023 г. 544.28 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Менгишево, общ. Върбица - публикувано на 15.12.2023 г. 899.50 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Менгишево, общ. Върбица - публикувана на 15.12.2023 г. 544.66 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 г.-ползватели на ЗЗ от ДПФ за землища Иваново, Ловец и Сушина община Върбица-публикувана на 04.12.2023 г. 344.95 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Кьолмен, общ. Върбица - публикувано на 27.11.2023 г. 469.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане