03.03.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Черни връх, общ. Смядово - публикувано на 23.10.2023 г. 156.00 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Черни връх, общ. Смядово - публикувана на 23.10.2023 г. 546.02 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Смядово, общ. Смядово - публикувано на 23.10.2023 г. 12.23 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Смядово, общ. Смядово - публикувана на 23.10.2023 г. 543.17 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Янково, общ. Смядово - публикувано на 23.10.2023 г. 5.84 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Янково, общ. Смядово - публикувана на 23.10.2023 г. 545.48 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Риш, общ. Смядово - публикувано на 23.10.2023 г. 1.76 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Риш, общ. Смядово - публикувана на 23.10.2023 г. 544.54 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Бял бряг, общ. Смядово - публикувано на 23.10.2023 г. 1.86 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Бял бряг, общ. Смядово - публикувана на 23.10.2023 г. 544.14 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане