13.06.2024


Годишен отчет за постъпилите през 2018 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 37.50 KB
Заповед №РД-06-44/19.02.2018г. , на основание 15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация и чл.3, ал.3 т.1 и чл.27 от устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" 310.78 KB
Годишен отчет за постъпилите през 2017 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 37.50 KB
Годишен отчет за постъпилите през 2016 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 37.50 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПАЗАРДЖИК 138.00 KB
Приложение №1 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация 34.00 KB
Приложение №2 - Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 35.50 KB
Приложение №3 - Решение за достъп/отказ до обществена информация 79.50 KB
Приложение №4 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация 29.50 KB
Приложение №5 - Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя 27.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване