02.04.2023


Заповед за сключено споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Равногор, община Брацигово, Област Пазарджик за календарната 2023 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувана на 29.12.2022г. 303.74 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 28.09.2022г. 171.63 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 28.09.2022г. 187.10 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 27.09.2022г. 432.29 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 27.09.2022г. 200.66 KB
Обява за провеждане на второ заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 202/2023 г. на територията на община Брацигово 35.00 KB
ОБЯВА, ОТНОСНО ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : БЯГА И РАВНОГОР 57.11 KB
Обява за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 202/2023 г. на територията на община Брацигово 37.00 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Равногор, община Брацигово за стопанската 2022/2023 година 159.03 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Исперихово, община Брацигово за стопанската 2022/2023 година 159.14 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------    

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване