14.06.2024


ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019Г. , ПОПАДАЩИ В МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА С.БОШУЛЯ / МАРИЦА 2007 ООД 294.81 KB
Заповед РД_06_283/20.09.2018 г. за споразумение Лозен 2019 г. 763.43 KB
Заповед за одобряване споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Септември, община Септември, Област Пазарджик за календарната 2019 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ 40.20 KB
Заповед на основание чл. 37 ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за пасища, мери и ливади в землището на с. Славовица, общ. Септември за календарната 2019 г. 402.35 KB
Заповед на основание чл. 37 ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за пасища, мери и ливади в землището на гр. Септември за календарната 2019 г. 391.08 KB
Заповед на основание чл. 37 ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за пасища, мери и ливади в землището на с. Лозен, общ. Септември за календарната 2019 г. 404.05 KB
Заповед РД_06_324/28.09.2018 г. разпределение Септември 2019 2.93 MB
Заповед РД_06_323/28.09.2018 г. разпределение Ветрен 2019 3.30 MB
Заповед РД_06_322/28.09.2018 г. разпределение Бошуля 2019 1.65 MB
Заповед РД_06_321/28.09.2018 г. разпределение Варвара 2019 998.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване