23.05.2024


Заповед за комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на гр. Пещера, община Пещера за календарната 2018 г. 68.00 KB
Заповед № РД-06-239/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 5.81 MB
График на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, която ще ръководи сключването на споразумението за стопанската 2017/2018 година в землищe Капитан Димитриево, община Пещера 31.50 KB
Заповед за комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година в землище Капитан Димитриево, община Пещера 45.50 KB
Обява за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землищата на общини Пещера и Брацигово 110.30 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване