новини
 • 26.09.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО.
  прочети >>
 • 14.03.2022 г.
  Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)
  прочети >>
 • 14.03.2022 г.
  Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл),
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Кюстендил 399.88 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Сапарева Баня 374.86 KB
Заповед № РД 09-757 София, 10.08.2018 година за извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове 2018 г. 1.13 MB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Невестино 94.76 KB
Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В брой 42 на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Основните изменения засягат реда и условията за сключване на договори за ползване на земеделските земи. 13.00 KB
Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година, представляващи неразделна част от заповедта 653.55 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Трекляно 374.55 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи по населени места за месец Август 2018 г. на земеделска и горска техника 164.20 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Бобов дол 150.87 KB
Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 230.05 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 213"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа