20.04.2024


Заповед № РД-05-185/26.09.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Брест. Публикувана на 10.10.2018 г. 499.76 KB
Заповед № РД-05-184/26.09.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Косово. Публикувана на 10.10.2018 г. 14.18 MB
Заповед № РД-05-183/26.09.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Средорек. Публикувана на 10.10.2018 г. 544.89 KB
На 23.08.2018г. от 12:00 часа в офис Трекляно на Общинска служба по земеделие – Кюстендил с офис Трекляно ще заседава комисията за всички землища на община Трекляно - публикувано на 21.08.2018 г. 372.75 KB
На 16.08.2018г. от 10:30 часа в офис Трекляно на Общинска служба по земеделие – Кюстендил с офис Трекляно ще заседава комисията за всички землища на община Трекляно - публикувано на 14.08.2018 г. 64.50 KB
Заповед № РД-05-147 / 06.08.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Трекляно за стопанската 2018/2019 г. - публикувана на 06.08.2018 г. 230.19 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кюстендил - офис Трекляно - публикуван на 01.08.2018 г. 203.16 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа