19.04.2024


Заповед № РД-05-228/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сапарево. Публикувана на 05.10.2018 г. 20.41 MB
Заповед № РД-05-230/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ресилово. Публикувана на 05.10.2018 г. 13.52 MB
Заповед № РД-05-229/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Овчарци. Публикувана на 05.10.2018 г. 12.45 MB
Заповед № РД-05-231/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Сапарева Баня. Публикувана на 05.10.2018 г. 44.61 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2018 г. 19.06 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2018 г. 10.98 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня. Публикуванo на 20.09.2018 г. 41.86 MB
На 14.09.2018г. от 10:30 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за всички землища на община Сапарева баня. Публикувано на 30.08.2018 г. 63.50 KB
На 17.08.2018г. от 10:30 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за всички землища на община Сапарева баня - публикувано на 14.08.2018 г. 63.50 KB
Заповед № РД-05-146 / 06.08.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Сапарева баня за стопанската 2018/2019 г. - публикувана на 06.08.2018 г. 220.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа