13.04.2024


Заповед № РД-05-376/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Ветрен. Публикувана на 31.12.2018 г. 29.14 MB
Заповед № РД-05-375/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Страдалово. Публикувана на 31.12.2018 г. 19.29 MB
Заповед № РД-05-374/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Смоличано. Публикувана на 31.12.2018 г. 943.40 KB
Заповед № РД-05-378/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Неделкова Гращица. Публикувана на 31.12.2018 г. 24.39 MB
Заповед № РД-05-377/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Длъхчево-Сабляр. Публикувана на 31.12.2018 г. 46.58 MB
На 11.12.2018г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино ще заседава комисията за землище с. Страдалово и за землище с. Смоличано. На 11.12.2018г. от 10:30 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино ще заседава комисията за землище с. Раково и за землище с. Длъхчево Сабляр На 11.12.2018г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино ще заседава комисията за землище с. Ветрен и за землище с. Неделкова Гращица. На 11.12.2018г. от 11:30 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино ще заседава комисията за землище с. Пелатиково. Публикувано на 05.12.2018 г. 201.11 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019 година за община Невестино. Публикувано на 07.11.2018 г. 213.46 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Невестино за календарната 2019 година. Публикувана на 05.11.2018г. 225.14 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа