новини
 • 26.09.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО.
  прочети >>
 • 14.03.2022 г.
  Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)
  прочети >>
 • 14.03.2022 г.
  Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл),
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Бобошево 380.41 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Рила 379.83 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи по населени места за месец Септември 2018 г. на земеделска и горска техника 742.98 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Кочериново 384.34 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Дупница 383.40 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Кюстендил 399.88 KB
Заповед № РД 09-757 София, 10.08.2018 година за извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове 2018 г. 1.13 MB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Сапарева Баня 374.86 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Невестино 94.76 KB
Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година, представляващи неразделна част от заповедта 653.55 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 220"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа