новини
 • 26.09.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНО.
  прочети >>
 • 14.03.2022 г.
  Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)
  прочети >>
 • 14.03.2022 г.
  Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл),
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В брой 42 на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Основните изменения засягат реда и условията за сключване на договори за ползване на земеделските земи. 13.00 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Трекляно 374.55 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки 2018 г. на физически блокове за община Бобов дол 150.87 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи по населени места за месец Август 2018 г. на земеделска и горска техника 164.20 KB
Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 230.05 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи по населени места за месец Юли 2018 г. на земеделска и горска техника 277.92 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи по населени места за месец Юни 2018 г. на земеделска и горска техника 966.75 KB
Указания за извършване на обследвания на есенни култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития 4.53 MB
ЗАПОВЕД № РД–05-119/22.06.2018г. гр. Кюстендил На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със Заповед № РД 46-177/26.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 24.04.2018г. Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстендил за стопанската 2018/2019г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 259.88 KB
Информация за размера на средно годишно рентно плащане за землищата от област Кюстендил за стопанската 2017/2018 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 244.88 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 221"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа