18.04.2024

Всички новини

09.02.2023 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!Национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на земеделието, започна национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027г.

Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него.

В рамките на семинарите ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.

Предвидена е възможност за предварително  задаване на въпроси на e-mail:  

vaprosi_mzm@mzh.government.bg

Графикът за провеждане на информационната кампания е на регионален принцип, за земеделските стопани от област Бургас ще се проведе  на :

13.02.2023 г. от 11 ч. в Зала , ул. „Раковска“№ 7, в сградата на община Ямбол, гр. Ямбол,

Заедно със   земеделски стопани от областите Сливен и Ямбол.

Предвидена е регистрация - 30 минути преди началото на срещата.

Лидия станкова /П/

Директор на ОД „Земеделие”  БургасFacebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации