20.03.2023

Всички новини

25.07.2022 г.

Заповед № РД09-847/22.07.2022 г. на Министъра на земеделието да не извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти

С цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари, министърът на земеделието издава Заповед, да не извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти,

през периода от 25 юли 2022 г. до 7 август 2022 г. включително.

Заповед № РД09-847/22.07.2022 г.

Във връзка с изменение на заповед РД-09-847/22.07.22 г. на министъра на МзМ с нова заповед РД-09-858 се допълва т.4, съгласно която:

В Заповед № РД09-847/22.07.2022 г. на министъра на земеделието се създава,

т. 4:

„4. Забраната за косене на тревата по т. 1 не се отнася за площи в защитени; зони Натура 2000, в случай, че се извършва ръчно или с косачки за бавно косене от: центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост,; при спазване на въведените забрани в обнародваните в „Държавен вестник" заповеди: на министъра на околната среда и водите, издадени на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, с които се обявяват съответните защитени, зони и планове за управление на защитените територии.".

Заповед РД 09-847


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации