28.05.2024

З А П О В Е Д № РД-04-275-1/01.03.2023г. за извършване на поправка на техническа грешка в Заповед № РД-04-275/03.10.2022г. поради допусната техническа грешка при изготвяне на доброволно споразумение за землище с. Момина църква, община Средец за стопанската 22/23г. 4.93 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Факия, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 19.44 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Суходол, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 10.22 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Средец, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 18.07 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Сливово, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 11.50 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Синьо камене, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 7.29 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.61 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване ТН за землището на с.Росеново, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.30 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване ОЗ за землището на с.Росеново, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.17 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Радойново, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 6.35 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации