22.04.2024

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.90 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Вършило, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 1.16 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.25 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.77 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равна гора, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.49 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.55 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Присад, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.73 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Крушевец, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.61 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Индже войвода, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.55 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Габър, общ.Созопол, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 4.48 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации