31.05.2023

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Брястовец, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.02 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Горно Езерово, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 7.32 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Долно Езерово, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 9.97 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Ветрен, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 7.20 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Твърдица, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 3.18 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Сарафово, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.86 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Рудник, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 7.44 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Равнец, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 5.08 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Миролюбово, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.90 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бургас-кв.Меден Рудник, общ.Бургас, обл.Бургас за стопанската 2022-2023г. 2.76 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации