15.07.2024


Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище "Банкя" 91.50 KB
Изменена заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землище Кокаляне. 92.00 KB
Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018 / 2019 год. за землищата на ОСЗ "Западна" - Банкя, Горна баня, Княжево, Суходол, Владая, Клисура, Мало Бучино, Мърчаево 674.83 KB
Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади изготвено на основание чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018 / 2019 год. за землищата на ОСЗ "Източна" - Бистрица, Бухово, Долни Богров, Железница, Лозен, Пасарел, Сеславци, Враждебна 706.35 KB
График за заседанията на комисията по 37ж - ОСЗ "Източна" 94.00 KB
График за заседанията на комисията по 37ж - ОСЗ "Западна" 10.74 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София град за отмяна на заповед № РД-03-212/18.09.2018 г., с която е определено Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018/2019 г. за землището на Слатина, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София – град. 86.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София град за отмяна на заповед № РД-03-212/18.09.2018 г., с която е определено Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018/2019 г. за землището на Симеоново, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София – град. 88.00 KB
График за заседанията на комисията по 37ж - ОСЗ "Западна" 10.75 KB
График за заседанията на комисията по 37ж - ОСЗ "Източна" 93.50 KB
Изменена заповед РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018 / 2019 год. за землището на ОСЗ "Западна" - Иваняне. 94.00 KB
Изменена заповед РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018 / 2019 год. за землището на ОСЗ "Северна" - Доброславци. 94.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Северна", за стопанската 2018/2019 година. 112.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Източна", за стопанската 2018/2019 година. 123.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Западна", за стопанската 2018/2019 година. 121.50 KB
Изменена заповед РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018 / 2019 год. за землището на ОСЗ "Северна" - Връбница. 92.00 KB
Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018 / 2019 год. за землищата на ОСЗ "Западна". 1.89 MB
05.10.2018г. Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018 / 2019 год. за землищата на ОСЗ "Северна". 2.55 MB
05.10.2018г. Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2018 / 2019 год. за землищата на ОСЗ "Източна". 6.67 MB
ново З А Я В Л Е Н И Е За участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ за календарната ………/…….. година 41.50 KB
График за служебно разпределение по чл.37в от ЗСПЗЗ за територията на област София град 92.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна" 10.72 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна" 32.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 11.30 KB
Обява от ОСЗ "Източна" за предаване на изходни данни, необходими за сключване на споразумения. 12.83 KB
Обява от ОСЗ "Западна" за предаване на изходни данни, необходими за сключване на споразумения. 12.78 KB
Обява от ОСЗ "Северна" за предаване на изходни данни, необходими за сключване на споразумения. 12.73 KB
Г Р А Ф И К на Заседания на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Западна“ 67.00 KB
Г Р А Ф И К на Заседания на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Източна“ 16.32 KB
Г Р А Ф И К за Заседания на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Северна“ 13.87 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите на земеделски земи по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Северна", за стопанската 2018/2019 година! 132.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите на земеделски земи по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Западна", за стопанската 2018/2019 година! 101.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите на земеделски земи по землища за територията на Общинска служба по земеделие "Източна", за стопанската 2018/2019 година! 127.50 KB
Доклад за размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област София град за стопанската 2018/2019 год. в левове на декар. 173.00 KB
Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година 653.55 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg